Geschiedenis:

Het bedrijf is ontstaan in 1938 toen Thomas Smits akkerbouwer werd, hij werkte gedurende de oorlog door als boer en heeft zich ingeschreven bij KvK in 1946 als loondorser. Omdat er een voorliefde was voor materieel met een motor erin werd al snel geïnvesteerd in mechanische apparatuur zoals tractoren, dorskasten en later ook combines.

In 1967 traden zijn zoons Jan en Wim in de zaak en werd er ook ge├»nvesteerd in hydraulische graafmachines en het zogenaamde maaikneuzen kwam erg op. Ook werd er volop graan gedorst met wel 4 maaidorsers.

Graan dorsen: In de jaren 70 en 80 werd verder uitgebouwd met groter materieel voor de bietenoogst, graanoogst en het grondverzet. Ook kwam het maishakselen erg op.

In 1997 is de zoon van Jan toegetreden in de zaak met wat meer uitbouw naar werkzaamheden op de bouwplaats en in de infra.

In 2010 heeft Thiemo de zaak overgenomen en is de bedrijfsstructuur een B.V. geworden.