Rups graafmachines:

 • Een 8 tons rupskraan. Deze heeft een bereik op het mmaiveld van circa 7,00 meter;
 • Een 22 tons rupskraan. Deze heeft een bereik op het maaiveld van 9,70 meter.

Bij deze kranen hebben we de volgende hulpstukken:

 • Een verlengde giek voor een groter bereik;
 • Omkeerbakken;
 • Taludbak;
 • Maaikorven (uitmaaien van sloten);
 • Diepbakken (uitdiepen van sloten);
 • Sorteergrijpers;
 • Puinbak;
 • Kantelstuk/kantelbak;
 • Trilbok (intrillen van platen);
 • Overdruksysteem.