Bemesting:

  1. Grasland injecteren. 
  2. Bouwland injecteren. (Injecteur voorzien van schijfeggen) 
  3. Stalmeststrooiers.
    Om vaste mest en compost te verstrooien, beschikken we over breedstrooiers voorzien van een kantstrooi-inrichting. Hierdoor is het mogelijk om tot aan de rand van een perceel te bemesten.